Καλώς ήρθατε


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερομένους ότι το πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, έληξε με την ολοκλήρωση του Γ΄ Κύκλου Μαθητείας.

Ευχαριστούμε όλες τις επιχειρήσεις και τους αποφοίτους που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα. Ελπίζουμε οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις να απεκόμισαν μια θετική εμπειρία και οι επωφελούμενοι απόφοιτοι να είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό τομέα, η οποία θα αποβεί χρήσιμη στη μετέπειτα επαγγελματική τους ζωή.


ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

Στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 υλοποιείται το Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας, το οποίο για ορισμένους μαθητευόμενους έχει ήδη ολοκληρωθεί ενώ για τους υπόλοιπους ολοκληρώνεται προσεχώς.

Για την αξιολόγηση των πράξεων η οποία είναι υποχρεωτική για τα έργα που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ, πρόκειται να υλοποιηθεί από την ανάδοχο εταιρεία ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΠΕ έρευνα πεδίου σε όλους τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση του προγράμματος. Για τον σκοπό αυτό, έχουν εκπονηθεί ερωτηματολόγια που απευθύνονται τόσο στις επιχειρήσεις που απασχόλησαν έναν ή περισσότερους αποφοίτους σε έναν ή περισσότερους κύκλους του προγράμματος, όσο και στους αποφοίτους που υλοποίησαν μαθητεία. Τα ερωτηματολόγια είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες http://tinyurl.com/Aksiologisi-Epixeiriseis και http://tinyurl.com/Aksiologisi-Mathiteuomenoi αντίστοιχα.

Η δομή του κάθε ερωτηματολογίου είναι απλή και η συμπλήρωσή του απαιτεί ελάχιστο χρόνο. Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και τα αποτελέσματα τους θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αξιολόγηση του προγράμματος Μαθητείας. Προκειμένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα και εντός του χρονοδιαγράμματος η εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 23/02/2015. Σχετική ενημέρωσή σας θα ακολουθήσει και από την Ανάδοχο εταιρεία ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΠΕ.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ληφθούν υπόψη από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για την υλοποίηση ανάλογων δράσεων στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Επισυνάπτεται η σχετική υπ’ αριθ. 740/09.02.2015 Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού,Παιδείας και Θρησκευμάτων.


ΔΗΛΩΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον Γ΄ Κύκλο Μαθητείας και οι οποίες προτίθενται να κλείσουν για διακοπές Χριστουγέννων, ότι μερικές ημέρες πριν την έναρξη της άδειας, θα πρέπει να συνδεθούν στο πληροφοριακό σύστημα της Μαθητείας και να δηλώσουν ηλεκτρονικά της ημέρες των θερινών διακοπών. Η διαδικασία αυτή ΔΕΝ μπορεί να γίνει εκ των υστέρων, επομένως οι ημέρες άδειας πρέπει να δηλωθούν τουλάχιστον μια ημέρα ΠΡΙΝ η επιχείρηση κλείσει για διακοπές. Οι ημέρες των διακοπών μεταφέρονται. Σημειώνεται ότι η 26η Δεκεμβρίου εμφανίζεται στο παρουσιολόγιο ως εργάσιμη, επομένως θα πρέπει να δηλωθεί ως ημέρα αδείας, εφόσον η επιχείρηση παραμείνει κλειστή κατά την ημέρα αυτή.

Η δήλωση των ημερών άδειας γίνεται μέσα από την ενότητα Μαθητείες --> Οι μαθητείες της επιχείρησής μου και στη συνέχεια, μετά την επιλογή της συγκεκριμένης θέσης μαθητείας, μέσω της επιλογής «Δήλωση παρουσιολογίου» και μετά «Υποβολή ημερών αδείας», όπου θα καταχωρείται το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση θα παραμείνει κλειστή λόγω διακοπών Χριστουγέννων. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι για τη δήλωση ημερών αδείας ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιηθεί η επιλογή «Διακοπή μαθητείας», γιατί συνεπάγεται την οριστική διακοπή της μαθητείας και είναι διαδικασία μη αναστρέψιμη


ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 5ου ΜΗΝΑ 3ου ΚΥΚΛΟΥ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 5ο ΜΗΝΑ ΤΟΥ 3ου ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΩΝ.


ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 4ου ΜΗΝΑ 3ου ΚΥΚΛΟΥ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 4ο ΜΗΝΑ ΤΟΥ 3ου ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΩΝ.


ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 3ου ΜΗΝΑ 3ου ΚΥΚΛΟΥ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 3ο ΜΗΝΑ ΤΟΥ 3ου ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ 15ΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΩΝ.


ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 1ου ΔΙΜΗΝΟΥ 3ου ΚΥΚΛΟΥ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΔΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 3ου ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ 15ΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΩΝ.


ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΩΝ Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 6594/04.07.2014 Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου αναφέρονται οι υπότροφοι των Μαθητειών και οι Επιχειρήσεις στις οποίες έχουν αντιστοιχηθεί για να πραγματοποιήσουν τις Μαθητείες τους, οι υπότροφοι καλούνται να εμφανισθούν στις Επιχειρήσεις εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, δηλ. από 07/07/2014 έως και 09/07/2014 προκειμένου να ξεκινήσει η Μαθητεία.

Για την έναρξη των Μαθητειών απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες από τις Επιχειρήσεις:

  1. Δήλωση Έναρξης Μαθητείας από την Επιχείρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος. Πρόκειται για δήλωση της ημερομηνίας της πρώτης ημέρας παρουσίας του υποτρόφου στην Επιχείρηση.
  2. Υπογραφή του Συμφωνητικού Μαθητείας μεταξύ της Επιχείρησης και του Υποτρόφου (σε τρία (3) πρωτότυπα), με ημερομηνία έναρξης Μαθητείας την πρώτη ημέρα παρουσίας του υποτρόφου στην Επιχείρηση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Συμφωνητικό Μαθητείας υπογράφεται μετά την έκδοση της Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου αναφέρονται οι υπότροφοι των Μαθητειών και οι Επιχειρήσεις στις οποίες έχουν αντιστοιχηθεί για να πραγματοποιήσουν τις Μαθητείες τους.

Για να κατεβάσετε το κείμενο του Συμφωνητικού Μαθητείας πατήστε εδώ.

Το ένα από τα τρία Πρωτότυπα Συμφωνητικά Μαθητείας οι Επιχειρήσεις το αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. στην παρακάτω διεύθυνση, εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών (ημερομηνία ταχυδρομείου) από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού Μαθητείας.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων
Μονάδα Β3
Γραφείο 1039
Για το «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας»
Αν. Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6564/12.06.2012 (ΑΔΑ: Β41Ω9-ΤΟΖ) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Προγράμματος (ΦΕΚ 1844/Β’/13.06.2012) καταβάλλεται στους μαθητευομένους υποτροφία ύψους 300 € για κάθε μήνα Μαθητείας, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 242 του Ν.4072/2012 (παράγραφος 7) και την υπ’ αριθ. 7350/14.06.2013 Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ., καλύπτεται στο ΙΚΑ η ασφάλιση των μαθητευομένων έναντι ατυχήματος (1% του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ). Τα ποσά αυτά βαρύνουν τον Προϋπολογισμό των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» και καταβάλλονται από τον Ειδικό Λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ως εκ τούτου οι Επιχειρήσεις δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι μαθητευόμενοι απόφοιτοι μετά την υπογραφή των Συμφωνητικών Μαθητείας με τις Επιχειρήσεις, οφείλουν να ενημερώνουν το ΙΚΑ για την έναρξη Μαθητείας και να απογράφονται σ’ αυτό αιτούμενοι Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (όσοι δεν είναι ήδη απογραμμένοι και δεν έχουν ήδη Αριθμό Μητρώου), προσκομίζοντας σε κάποιο Υποκατάστημά του το Συμφωνητικό Μαθητείας και φωτοαντίγραφα: 1. Δελτίου Ταυτότητας, 2. Αποδεικτικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και 3. Αποδεικτικού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Η έκδοση Αριθμού Μητρώου μαθητευομένων από το ΙΚΑ, θα πραγματοποιείται στα παρακάτω στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων ΕΥΕ ΕΔ Υ.ΠΑΙ.Θ.:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘ

ΑΦΜ: 090051291

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ: 9309471185

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, Τ.Κ. 151 80, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ: ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (064)

Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας και της ασφαλιστικής εισφοράς στο ΙΚΑ από την Υπηρεσία μας, είναι η συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ από τους μαθητευόμενους, στα στοιχεία του λογαριασμού τους στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος (www.mathiteia4u.gov.gr).

Για πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε στο τηλ. 210 344 3814 από 09:30 έως 15:30.


Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση στο νέο Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας «Μαθητεία για Αποφοίτους». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα Μαθητείας για τους νέους που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την εκπαίδευση. Μέσω του Προγράμματος θα παρέχεται στους νέους απόφοιτους η ευκαιρία να αποκτήσουν την πρώτη τους εμπειρία από την επαγγελματική ζωή κάνοντας Μαθητεία σε Επιχειρήσεις ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνουν υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας. To Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ, με συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (www.edulll.gr).

Το Πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους» είναι ένα Πρόγραμμα για την ουσιαστική Σύνδεση της Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας. Είναι ένα πρόγραμμα για πρόσφατους Αποφοίτους. Σήμερα το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στους πρόσφατους Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης (αποφοίτους 2-3 ετών). Σχεδιάζεται, όμως, να επεκταθεί και σε αποφοίτους άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr, Επιχειρήσεις από όλους τους παραγωγικούς κλάδους δηλώνουν ηλεκτρονικά Θέσεις Μαθητείας και οι ενδιαφερόμενοι Απόφοιτοι επιλέγουν ηλεκτρονικά θέσεις Μαθητείας. Οι θέσεις Μαθητείας είναι διάρκειας έξι (6) μηνών.

Οι δηλώσεις θέσεων Μαθητείας από τις Επιχειρήσεις γίνονται με έναν εύκολο και πρακτικό τρόπο και με άμεσο έλεγχο εγκυρότητας στοιχείων μέσω διασύνδεσης με το δημόσιο Πληροφοριακό Σύστημα της (ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών.

Αντίστοιχα, από τις θέσεις Μαθητείας που δηλώνονται οι ενδιαφερόμενοι Απόφοιτοι καλούνται να επιλέξουν ηλεκτρονικά έως τέσσερις (4) Θέσεις Μαθητείας και στη συνέχεια μόλις τους προσφερθεί μία Θέση Μαθητείας να προδεσμεύσουν τη θέση αυτή ηλεκτρονικά. Με την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, κατοχυρώνεται η θέση Μαθητείας και μπορούν να παρουσιασθούν στην Επιχείρηση που προσφέρει τη θέση για να ξεκινήσουν τη Μαθητεία τους, για έξι (6) ώρες κάθε μέρα. Για κάθε μήνα Μαθητείας θα καταβάλλεται υποτροφία.

Περιοχή μελών

Το Mathiteia4u στο Facebook

Αναζήτηση μαθητείας

 
 
 

Τρέχων κύκλος

Κύκλος δήλωσης μαθητειών εταιριών:
20/03/2014 - 16/04/2014
Κύκλος επιλογής μαθητειών από αποφοίτους:
08/05/2014 - 31/05/2014

Εγκεκριμένες επιχειρήσεις:
1164
Εγκεκριμένες μαθητείες:
761

Στατιστικά Στοιχεία

Υποστήριξη χρηστών

Επικοινωνήστε μαζί μας


Στο τηλέφωνο:

210 344 3814
09:30 - 17:00
Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Στο email:

CLOAKING

Εγχειρίδια:

Εγχειρίδια χρηστών