Πληροφορίες > Σεμινάριο Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης

Σεμινάριο Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
09:00 – 16:00

ΑΙΘΟΥΣΑ «JACQUELINE DE ROMILLY»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΏΡΑΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣΕΙΣΗΓΗΤΗΣLINK: ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
09:00 – 09:30 Προσέλευση - Εγγραφές
09:30 – 09:45 Χαιρετισμοί
09:45 – 10:15 Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης – Θεσμικό Πλαίσιο και
Ελληνική Εμπειρία
Αναστάσιος Βιολέτης
Προϊστάμενος Τμήματος Β’
Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης

Νικόλαος Σταθόπουλος
Προϊστάμενος Τμήματος Δ’
Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
10:15 – 10:45 Ο ρόλος της Τ.Ε.Ε. στην απασχόληση,
επαγγελματικά δικαιώματα, επίπεδα προσόντων
Κωνσταντίνος Καλτσάς
Μέλος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.
Σχολικός Σύμβουλος
τ. Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΕ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
10:45 – 11.15 Παρουσίαση Προγράμματος
Σκοπιμότητα – Στόχοι – Θεσμικό Πλαίσιο -
Περιγραφή
Αχιλλέας Σαρμανιώτης
Στέλεχος ΕΥΕ ΕΔ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Υπεύθυνος Προγράμματος
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
11:15 – 11:45 Αρμοδιότητες Υπευθύνων Σχολικών Μονάδων
Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης
Ιωάννης Μπαθιανάκης
Στέλεχος ΕΥΕ ΕΔ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
11:45 – 12:30 Συζήτηση - Ερωτήσεις
12:30 – 13:00 Διάλειμμα
13:00 – 14:00 Παρουσίαση Πληροφοριακού Συστήματος
(www.mathiteia4u.gov.gr)
Νικόλαος Τσιρώνης
Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής
ΙΤΥΕ Διόφαντος
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΤΥΕ
14:00 – 15:00 Παρουσίαση της Χρήσης του Πληροφοριακού
Συστήματος από τους Υπευθύνους Σχολικών
Μονάδων Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης
Αναστάσιος Σαββόπουλος
Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής
ΙΤΥΕ Διόφαντος
15:00 – 16:00 Συζήτηση - Ερωτήσεις

Περιοχή μελών

Το Mathiteia4u στο Facebook

Αναζήτηση μαθητείας

 
 
 

Τρέχων κύκλος

Κύκλος δήλωσης μαθητειών εταιριών:
20/03/2014 - 16/04/2014
Κύκλος επιλογής μαθητειών από αποφοίτους:
08/05/2014 - 31/05/2014

Εγκεκριμένες επιχειρήσεις:
1164
Εγκεκριμένες μαθητείες:
761

Στατιστικά Στοιχεία

Υποστήριξη χρηστών

Επικοινωνήστε μαζί μας


Στο τηλέφωνο:

210 344 3814
09:30 - 17:00
Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Στο email:

CLOAKING

Εγχειρίδια:

Εγχειρίδια χρηστών